பொது அறிவு வினா விடைகள்

ஒவ்வொரு துறையிலும் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவர்கள்

1)   வரலாற்றின் தந்தை? ஹெரடோடஸ்

2)   புவியலின் தந்தை? தாலமி

3)   இயற்பியலின் தந்தை? நியூட்டன்

4)   வேதியியலின் தந்தை? இராபர்ட் பாயில்

5)   கணிப்பொறியின் தந்தை? சார்லஸ் பேபேஜ்

6)   தாவரவியலின் தந்தை? தியோபிராச்டஸ்

7)   விலங்கியலின் தந்தை? அரிஸ்டாட்டில்

8)   பொருளாதாரத்தின் தந்தை? ஆடம் ஸ்மித்

9)   சமூகவியலின் தந்தை? அகஸ்டஸ் காம்தே

10)   அரசியல் அறிவியலின் தந்தை? அரிஸ்டாட்டில்

11)   அரசியல் தத்துவத்தின் தந்தை? பிளேட்டோ

12)   மரபியலின் தந்தை? கிரிகர் கோகன் மெண்டல்

13)   நவீன மரபியலின் தந்தை? T .H . மார்கன்

14)   வகைப்பாட்டியலின் தந்தை? கார்ல் லின்னேயஸ்

15)   மருத்துவத்தின் தந்தை? ஹிப்போகிறேட்டஸ்

16)   ஹோமியோபதியின் தந்தை? சாமுவேல் ஹானிமன்

17)   ஆயுர்வேதத்தின் தந்தை? தன்வந்திரி

18)   சட்டத்துறையின் தந்தை? ஜெராமி பென்தம்

19)   ஜியோமிதியின் தந்தை? யூக்லிட்

20)   நோய் தடுப்பியலின் தந்தை? எட்வர்ட் ஜென்னர்

21)   தொல் உயரியியலின் தந்தை? சார்லஸ் குவியர்

22)   சுற்றுச் சூழலியலின் தந்தை? எர்னஸ்ட் ஹேக்கல்

23)   நுண் உயரியியலின் தந்தை? ஆண்டன் வான் லூவன் ஹாக்

24)   அணுக்கரு இயற்பியலின் தந்தை? எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட்

25)   நவீன வேதியியலின் தந்தை? லாவாயசியர்

26)   நவீன இயற்பியலின் தந்தை? ஐன்ஸ்டீன்

27)   செல்போனின் தந்தை? மார்டின் கூப்பர்

28)   ரயில்வேயின் தந்தை? ஜார்ஜ் ஸ்டீவன்சன்

29)   தொலைபேசியின் தந்தை? கிரகாம்ப்பெல்

30)   நகைச்சுவையின் தந்தை? அறிச்டோபேனஸ்

31)   துப்பறியும் நாவல்களின் தந்தை? எட்கர் ஆலன்போ

32)   இந்திய சினிமாவின் தந்தை? தாத்தா சாகேப் பால்கே

33)   இந்திய அணுக்கருவியலின் தந்தை? ஹோமி பாபா

34)   இந்திய விண்வெளியின் தந்தை? விக்ரம் சாராபாய்

35)   இந்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்தின் தந்தை? டாட்டா

36)   இந்திய ஏவுகணையின் தந்தை? அப்துல் கலாம்

37)   இந்திய பசுமைப் புரட்சியின் தந்தை? சுவாமிநாதன்

38)   இந்திய பட்ஜெட்டின் தந்தை? ஜேம்ஸ் வில்சன்

39)   இந்திய திட்டவியலின் தந்தை? விச்வேச்வரைய்யா

40)   இந்திய புள்ளியியலின் தந்தை? மகலனோபிஸ்

41)   இந்திய தொழில்துறையின் தந்தை? டாட்டா

42)   இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் தந்தை? தாதாபாய் நௌரோஜி

43)   இந்தியப் பத்திரிக்கையின் தந்தை? ஜேம்ஸ் அகஸ்டஸ் ஹிக்கி

44)   இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்தை? ராஜாராம் மோகன்ராய்

45)   இந்திய கூட்டுறவின் தந்தை? பிரடெரிக் நிக்கல்சன்

46)   இந்திய ஓவியத்தின் தந்தை? நந்தலால் போஸ்

47)   இந்திய கல்வெட்டியலின் தந்தை? ஜேம்ஸ் பிரின்சப்

48)   இந்தியவியலின் தந்தை? வில்லியம் ஜான்ஸ்

49)   இந்திய பறவையியலின் தந்தை? எ.ஒ.ஹியூம்

50)   இந்திய உள்ளாட்சி அமைப்பின் தந்தை? ரிப்பன் பிரபு


01.  ஆணிவேரின் மாற்றுருக்கு எடுத்துக்காட்டு – கேரட், முள்ளங்கி, பீட்ரூட்

02.  கூம்பு போன்று மேற்பகுதி அகன்றும், கீழ்பகுதி குறுகியும் காணப்படும் மாற்றுருக்கு உதாரணம் – கேரட்

03.  நேஃபிபார்ம் வேருக்கு உதாரணம் – பீட்ரூட்

04.  மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் – மண்புழு

05.  இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு உதாரணம் – சப்பாத்திக்கள்ளி

06.  இடைநிலத் தாவரத்திற்கு உதாரணம் – பலா

07.  மூன்றாம் நிலை நுகர்வோருக்கு உதாரணம் – கழுகு

08.  இரண்டாம் நிலை நுகர்வோருக்கு உதாரணம் – பாம்பு

09.  வரிக்குதிரை காணப்படும் நில வாழிட சூழ்நிலை – புல்வெளிப்பிரதேசம்

10.  பென்குயின்கள் காணப்படும் வாழிடம் – தூந்திரப்பிரதேசம்

11.  எலி ஒருமுறை போடும் குட்டிகளின் எண்ணிக்கை – 10-15

12.  மழைநீருக்கு ஆதாரம் – காடுகள்

13.  சூழ்நிலை பாதிப்படைவதற்கு முக்கியக் காரணம் – மக்கள்தொகை

14.  மண்ணுக்கும் மண்புழுவுக்கும் உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிந்தவர் – சார்லஸ் டார்வின்

15.  கழிவு நீரில் வாழும் கைராமமஸ் இளம் உயிரி சிதைப்பவைகளில் ஒன்றாகும்.

16.  பிளேக் நோய்க்கான கடத்தியாக செயல்படுவது – சீனோப்சில்லா

17.  பிளேக் நோய்க்கு காரணமான பாக்டீரியா – எர்சினியாபெஸ்டிஸ்

18.  இரப்பர் தாவரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – இவியா பிரேசியன்சிஸ்

19.  இரப்பர் தாவரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் – கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்

20.  இரப்பர் தாவரரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பொருளுக்கும் இர்ப்பர் பெயரிட்டவர் – ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி

21.  இரப்பர் தாவரத்தின் தாயகம் – தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் பள்ளத்தாக்கு

22.  தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் அதிக நிலப்பரப்பில் இர்ப்பர் சாகுபடி நடைபெறுகிறது – கன்னியாகுமரி

23.  இரப்பர் மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பால் போன்ற திரவத்தின் பெயர் – லேடக்ஸ்

24.  இட்லி பூவின் தாவரவியல் பெயர் – இக்சோரா

25.  மகரந்தத் தூள் சூலக முடியை அடைவதன் பெயர் – மகரந்தச் சேர்க்கை

26.  இரும்பை கொண்டுள்ள ஹிமோகுளோபின் எனும் புரதத்தை கொண்ட அணு எது? – சிவப்பு அணு

27.  இரத்ததிற்க்கு சிவப்பு நிறத்தை அளிப்பவை எது? – ஹிமோகுளோபின்

28.  வாயுக்களை கடத்த உதவுவது எது? – ஹிமோகுளோபின்

29.  உட்கரு உள்ள ரத்த அணு எது? – வெள்ளை அணு

30.  ஒரு கன மி. மீட்டர் ரத்ததில் காணப்படும் வெள்ளை அணுக்கள் எவ்வளவு? – 5,000 முதல் 10,000 வரை

31.  நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கும் அனு எது? – வெள்ளை அணு

32.  ரத்தத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் மிகச்சிறியது எது? – தட்டை அணுக்கள்

33.  ஒரு கன மி. மீட்டர் ரத்ததில் காணப்படும் தட்டை அணுக்கள் எவ்வளவு? – 1,50,000 முதல் 3,00,000 வரை

34.  உடல் வெப்பநிலையை உடல் முழுவதும் சமமாக பரவச்செய்து உடல் வெப்பநிலையை ஒருங்கினைப்பவை எது? – ரத்தம்

35.  ரத்தம் ஒரு கரைசல் – தாங்கல் கரைசல்

36.  உடலில் கார, அமில தன்மையை நிலை நிறுத்துவது எது? – ரத்தம்

37.  ரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தை கண்டறிந்தவர் யார்? – வில்லியம் ஹார்வி

38.  வெள்ளை அணுக்களின் வாழ் நாள் – 4 வாரங்கள்

39.  1971 ம் ஆண்டு உலக நாடுகள் அனைத்தும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொண்ட அலகு முறை எது? – பன்னாட்டு அலகு முறை (SI – <>System International)

40.  SI அலகு முறையில் உள்ள அடிப்படை அலகுகள் எத்தனை? – ஏழு

41.  SI அலகு முறையில் உள்ள துணை அலகுகள் எத்தனை? – இரண்டு (ரேடியன் மற்றும் ஸ்டிரேடியன்)

42.  நீளத்தின் அலகு என்ன? – மீட்டர் (வெற்றிடத்தில் ஒளி 1/299792458 வினாடி பாயும் தூரம்)

43.  நிறையின் அலகு என்ன? – கி.கிராம்

44.  காலம் / நேரத்த்தின் அலகு என்ன? – வினாடி

45.  மின்னோட்டதின் அலகு என்ன? – ஆம்பியர்

46.  வெப்பநிலையின் அலகு என்ன? – கெல்வின் (பனிக்கட்டி, நீர் மற்றும் நீராவியும் ஒருங்கே அமைந்த வெப்பநிலையில் 1/273.15 பகுதியாகும்)

47.  விசையின் அலகு என்ன? – நியுட்டன்

48.  வேலையின் அலகு என்ன?- ஜுல்

49.  பொருளின் அளவு எதனால் குறிக்கப்படுகிறது? – மோல்

50.  ஒளிச்செறிவின் அலகு என்ன? – கேண்டிலா


01.  அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள் – போலிக்கால்கள்

02.  வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவது – ஹார்மோன்கள்

03.  புவி நாட்டம் உடையது – வேர்

04.  இடப்பெயர்ச்சி அடையும் தாவரம் – வால்வாக்ஸ்

05.  டி.எம்.வி<> வைரஸினால் தாக்கப்படும் தாவரம் – புகையிலை

06.  ரேபிஸ் – வைரசினால் உண்டாகிறது.

07.  முகிழ்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்வது – ஹைடிரா

08.  நுண் ஆல்காக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு – கிளாமிடோமானஸ்

09.  மனிதனின் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் உயிரி – பிளாஸ்மோடியம்

10.  அனிமாலியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு – மண்புழு

11.  தாவர வைரஸ்களில் காணப்படும் மரபு பொருள் – ஆர்.என்.ஏ

12.  எய்ட்ஸ் நோயை உருவாக்கும் வைரஸ் – எச்ஐவி

13.  பகல் நேரத்தில் இலைகளை மேலும் கீழும் இயக்கும் தாவரம் – தந்தித் தாவரம்

14.  இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் – ஹீமோகுளோபின்

15.  தாவர உண்ணிகளுக்கு எடுத்துகாட்டு – யானை

16.  ஊன் உண்ணிகளுக்கு எடுத்துகாட்டு – சிங்கம்

17.  அனைத்து உண்ணிக்கு உதாரணம் – மனிதன்

18.  விழுங்கும் முறை உணவூட்டம் கொண்டது – அமீபா

19.  ஒட்டுண்ணி உணவூட்டம் உடையது – பிளாஸ்மோடியம்

20.  அகாரிகஸ் பெற்றுள்ள உணவூட்டம் உடையது – பிளாஸ்மோடியம்

21.  சக்தி தரும் உணவுச் சத்து – கார்போஹைட்ரேட்

22.  தனித்த சுரப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் – முதல் வகை நெம்புகோல்

23.  நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் – ஆர்க்கிமிடிஸ்

24.  றத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் தலங்கலைத் தரும் தாவரம் – பிரையோஃபில்லம்

25.  ஒரு பொருளால் புறவெளியில் அடைபடும் பகுதியானது அதன் கன அளவு.

26.  எதிர் பக்கங்கள் இணையாக உள்ள நாற்கரம் – சாய்சதுரம்

27.  π-ன் தோராய மதிப்பினைக் கொடுத்தவர் – பிரம்ம புத்திரா

28.  வடிவியலின் அடிப்படைக் கருத்து – புள்ளி

29.  சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி பரப்பளவு காண இயலாதவை – கூம்பு

30.  ஒரு தளத்தில் அமைக்க இயலாத வடிவியல் உருவங்கள் – ஐங்கோணம்

31.  முக்கோணத்தின் வகைகள் – 6

32.  பல கோணத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களின் நீளங்களும் சமமாக இருப்பின் வில் என்கிறோம்.

33.  நீளம், அகலம், உயரம் போன்றவை இல்லாத ஒன்று கணிதத்தில் வட்டம் ஆகும்.

34.  வடிவியலின் தந்தை – ரிண்ட் பாப்பிதரஸ்

35.  அரைக்கோணத்தின் புறப்பரப்பு – 3πr2

36.  360 டிகிரி என்பது 2 π ரேடியன்கள்.

37.  1000 கி.கி என்பது – 1 டன்

38.  தொகுதியானது பகுதியை விடப் பெரிய எண்ணாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருப்பின் அந்த பின்னங்கள் தகா பின்னங்கள் எனப்படும்.

39.  வேரின் மாற்றுருக்கள் – ஆணிவேர் மாற்றுரு, சல்லிவேரின் மாற்றுரு

40.  ஒன்றை விடக் குறைவான பின்னம் – தகு பின்னம்

41.  3/5 என்பது எவ்வகைப் பின்னம் – தகு பின்னம்

42.  4/7-ன் சமான பின்னம் – 16/28

43.  இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பின்னங்கள் ஒரே மதிப்பைப் பெற்றிருந்தால் அவற்றை சமான பின்னம் என்பர்.

44.  0.50 என்பது ஒரு தகு பின்னம்.

45.  மிகச்சிறிய 4 இலக்க எண் – 1000

46.  ஒரு வருடத்தில் உள்ள வாரங்களின் எண்ணிக்கை – 52

47.  நிறையை அளக்க பயன்படுத்தும் S. I அலகு முறை – கி.கி

48.  I அலகு முறையின் அடிப்படை அலகுகள் – லிட்டர்கடிகாரத்தில் நிமிட முள் 10 ஆம்

49.  எண்ணிலிருந்து 12 ஆம் எண்ணிற்கு செல்ல ஆகும் விநாடிகள் – 600

50.  ஓர் எண்ணை இரண்டு (அ) அதற்கு மேற்பட்ட எண்களின் பெருக்கலாக பிரிக்க முடியுமானால் அந்த எண்களே காரணிகள் எனப்படும்.


01. இந்தியா மயிலை தேசியப்பறவையாக அறிவித்த ஆண்டு எது ?

1964

02. பன்றியின் கழிவுகளில் இருந்து மின்சாரம் தயார் செய்யப்போகும் நாடு எது ? தாய்லாந்து

03. வயிறும் ஜீரண உறுப்பும் இல்லாத உயிரி எது ?

ஈசல்

04. நின்றபடியே தூங்கும் பிராணி எது ?

குதிரை

05. இந்திய மக்களின் முக்கிய உணவுப்பொருள் எது?

அரிசி

06. வண்டல் மண் எதன் படிவுகளால் ஏற்படுகிறது ?

ஆறுகள்

07. விவசாய உற்பத்தியில் முன்னணியில் நிற்கும் மாநிலம் எது ?

பஞ்சாப்

08. உலகிலுள்ள இயற்கை பிரிவுகள் எத்தனை ?

9 பிரிவுகள்

09. <>சூரியனின் வயது ?

500 கோடி ஆண்டுகள்

10. பிரமிடுகளின் பிறப்பிடம் எது ?

எகிப்து.

11. வாக்காளர் அடையாள அட்டை எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ? அரியானா

12. மனித உடலில் மிகப்பெரிய சுரப்பி எது ?

ஈரல்

13. மலேசியாவின் கரன்சி எது ?

ரிங்கிட்

14. காந்த கேடயமாக எந்த இரும்பு பயன்படுகிறது ?

தேனிரும்பு

15. கர்ணனுடன் தொடர்புடைய ஆபரணம் எது ?

கவச குண்டலம்

16. இந்தியாவில் மக்கள் தொகை அதிகமாக உள்ள மாநிலம் ?

உத்திரபிரதேசம்

17. புரதசத்துக்கள் எதனால் உற்பத்தியாகிறது ?

அமினோ அமிலத்தால்

18. பாலைப் பதப்படுத்தும் முறையை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?

லூயி பாஸ்டர்

19. ராஜஸ்தானின் பழைய சரித்திர கால பெயர் என்ன ?

குந்தவ நாடு

20. உலகத்தின் மிகப்பெரிய வைரம் எது ?

குல்லீனியன்.

21. மயில்களின் சரணாலயம் எது ?

விராலிமலை

22. 2004 ஒலிம்பிக் போட்டி எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது ?

ஏதன்ஸ்

23. கோபால கிருஷ்ண கோகலேயின் இயற்பெயர் என்ன ?

கோபாலன்

24. பேஃபின் தீவு எங்கே உள்ளது ?

ஆர்டிக்கடல்

25. இந்திய தேசியக்கொடியில் இருக்கும் அசோகசக்கரத்தின் நிறம் என்ன ?

நீலம்

26. நெல்சன் மண்டேலா விடுதலை அடைந்த ஆண்டு எது ?

1990

27. பெங்களூரில் பெண்களுக்காக நடத்தப்படும் புத்தக்கடையின் பெயர் என்ன ? ஸ்திரீலேகா

28. சாதரண உப்பின் இரசாயன பெயர் என்ன ?

சோடியம் குளோரைடு

29. அம்பிகாபதியின் தந்தை பெயர் என்ன ?

கம்பர்

30. யஜூர் வேதத்தில் எத்தனை பிரிவுகள் உண்டு ?

இரண்டு.

31. சில்வர் ஸ்டார் என்பது எந்த நாட்டின் உயர்ந்த விருது ?

ஜப்பான்

32. இந்தியாவிற்க்கும் சீனாவிற்க்கும் இடையே உள்ள எல்லைக்கோட்டின் பெயர் ? மக்கோகன் எல்லைக்கோடு

33. எம்ஜிஆர் பிறந்த ஊர் எது ?

மருதூர்

34. உப்புத் தண்ணீரில் வளரும் மரம் எது ?

மான்குரோவ்

35. 90 பாடல்கள் இடம் பெற்றிருந்த ஒரே திரைப்படம் ?

இந்திரசபா(இந்தி)

36. தயிரில் உள்ள உடலுக்கு அழகைத்தரும் வைட்டமின் பெயர் என்ன ? ரிபோஃபிளேவின்

37. வறுமை ஒழிப்புத் தினம் எப்போது ?

நவம்பர் 1

38. இந்தியாவின் முதல் பெண் மிருதங்க வித்வான் யார் ?

ரங்கநாயகி

39. சிங்கப்பூரின் முந்தைய பெயர் என்ன ?

டெமாஸெக்

40. வட இந்திய இசைக்கு என்ன பெயர் ?

இந்துஸ்தானி சங்கீத்.

41. ஜான்சி ராணியின் பெயர் என்ன ?

லட்சுமிபாய்.

42. தமிழ் நாடக உலகின் தந்தை என போற்றப்படுபவர் யார் ?

சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்.

43. ஒளிசுழற்ச்சி மாற்றியம் எது ?

மெண்டலிக் அமிலம்.

44. இந்தியாவின் முதல் பெண் கிரிக்கெட் நடுவர் யார் ?

அஞ்சலி.

45. உழவனின் நண்பன் என்று அழைக்கப்படுவது எது ?

மண்புழு.

46. மலரின் எந்தப்பகுதி விதையாகிறது ?

சூல்.

47. பிறந்தது முதல் இறப்பது வரை தூங்காத பிராணி எது ?

எறும்பு.

48. மிகச்சிறிய இதயம் கொண்ட பிராணி எது ?

சிங்கம்.

49. ராமகுண்டம் அணுமின் நிலையம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ?

ஆந்திரா.

50. மிக வெட்பமுள்ள நட்சத்திர நிறம் என்ன ?

நீலம்.


01.  டெல்டா இல்லாத நதி எது ? நர்மதை

02.  கராத்தே பள்ளி முதலில் தோன்றிய நாடு எது ? ஜப்பான்

03.  அரசு நாணய மதிப்பை குறைப்பது எதை அதிகரிக்கிறது ? சேமிப்பைஅதிகரிக்கிறது

04.  “இந்திய விழா” நடைபெற்ற நகரம் எது ? லண்டன்

05.  கிர் காடுகளின் சிறப்பு என்ன ? அங்குள்ள சிங்கங்கள்

06.  சக ஆண்டு எப்போது தொடங்குகியது ? கி.பி. 78 ல்

07.  ஒப்படர்த்தி கோட்பாட்டை விளக்கிய்வர் யார் ? ஐன்ஸ்டின்

08.  மத்திய சக்தி ஆராய்ச்சி நிலையம் எங்கு உள்ளது ? பெங்களூரில்

09.  வால் நட்சத்திரத்தின் மாறுபெயார் என்ன ? எல்னோ

10.  சிப்கோ இயாக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் ? பகுகுனா

11.  20 அம்ச திட்டத்தை அறிவித்தவர் யார் ? இந்திரா காந்தி

12.  நமது சக்தி சாதனங்களில் மிக முக்கியமானது எது ? நிலக்கரி

13.  76 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தோன்றும் வால் நட்ச்சத்திரம் எது ? ஹாலி

14.  மின்னாற்றலை உருவாக்குவது எது ? ஜெனரேட்டர்

15.  எக்ஸ் கதிர்களால் குணமாக்கப்படும் நோய் எது ? புற்று நோய்

16.  பார்வை நரம்பு உள்ள இடம் எது ? விழித்திரை

17.  ஒரு யூனிட் என்பது எத்தனை வாட் மணி ? 103 வாட் மணி

18.  நந்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் ? தன நந்தர்

19.  மொரிசியஷியஸின் நாணயம் எது ? ரூபாய்

20.  சாதவாகனர் ஆண்டுவந்த பகுதி எது ? ஆந்திரம்.

21.  பல்கலைக்கழக மானியக்குழுவை உருவாக்கியவர் யார் ?அபுல் கலாம் ஆசாத்

22.  மீன்கள் இல்லாத ஆறு எது ? ஜோர்டான் ஆறு

23.  திருவள்ளுவருக்கு அய்யன் எனப் பெயர் சூட்டியவர் யார் ?திரு.மு. கருணாநிதி

24.  அமில மழை எது மாசுபடுவதால் உண்டாகிறது ? காற்று மாசுபடுவதால்.

25.  இந்தியாவை ஆளுவதற்க்கு ஆங்கிலேயர் எந்த முறையை பின்பற்றினர் ? பிரித்தாளும் முறை

26.  இளங்கோவடிகள் சார்ந்த சமயம் எது ? சமணம்

27.  பஞ்சாபின் நாட்டிய நாடகம் எது ? பாங்கரா

28.  மிக்ச் சிறப்பாக இசையமைப்பவர்களில் ஒருவர் யார் ? பீதோவன்

29.  இரும்புக்குதிரை என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ? பாலக்குமாரன்

30.  ரோமாபுரிப் பாண்டியன் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ? திரு.மு.கருநாநிதி

31.  கூலிட்ஜ் குழாயைக் கண்டுபிடித்தவர் யார் ? டங்ஸ்டன்

32.  நான்காவது மைசூர் போர் நடந்த ஆண்டு எது ? 1799ம் ஆண்டு

33.  கான்வா போர் நடந்த ஆண்டு எது ? கி.பி.1527

34.  முன்னாள் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஜில்ஃபிகர் அலி பூட்டோவை தூக்கிலிட்ட ராணுவ ஆட்சியாளர் யார் ?ஜியா<>உல்-ஹக்

35.  முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பிறந்த ஊர் எது ? திருவாரூர்

36.  இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ? அபுல் கலாம் ஆசாத்

37.  அயோடின் குறைவினால் ஏற்படும் நோய் எது ? முன் கழுத்துக் கலழை

38.  ஜெர்மன் பேரரசை நிறுவியவர் யார் ? பிஸ்மார்க்

39.  வெற்றிடத்தின் வழியே செல்ல இயலாதது எது ? ஒலி

40.  1921 ம் ஆண்டு இறந்தவர் யார் ? பாரதியார்

41.  சோழப்ப்பேரரசின் இறக்குமதிப பொருள் என்னா ? விலைமதிப்பற்ற கற்கள்

42.  உலகளவில் 18 வது பெரிய தொலை நோக்கி எது ?தமிழ் நாட்டில் உள்ள வைனிபாப்பு

43.  மூலிகை கலந்துவரும் அருவி எது ? குற்றாலம்

44.  முன்னால் பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட இடம் எது ? ஸ்ரீபெரும்புதூர்

45.  ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள அதிவேக ரயிலின் பெயர் என்ன ? ஷன் கான் சென்

46.  1993 ம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றவர் யார் ? நெல்சன் மண்டேலா

47.  இண்டிகா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ? மெகஸ்தனிஸ்

48.  மனித மூளையை எக்ஸ்-ரே-எடுக்கும் கருவியின் பெயர் என்ன ? என்செஃபலோகிராப்

49.  பண்டைய ரோமானிய சட்டங்களை உருவாக்கியவர்களுள் ஒருவர் யார் ? புரூட்டஸீம்

50.  முயல் வளர்ப்பில் முதலிடம் வகிக்கும் மாவட்டம் எது ? தருமபுரி


01.  தொண்டி யாருடைய துறைமுகம் – சேர அரசர்கள்

02.  முசிறி யாருடைய துறைமுகம் – சேர அரசர்கள்

03.  சேர நாடு உள்ளடக்கிய பகுதிகள் – கேவை, கேரளம்

04.  உறையூர் யாருடைய தலைநகரம் – சோழர்கள்

05.  ஆத்திப் பூ மாலையை அணிந்தவர்கள் – சோபூர்

06.  சோழ நாடு உள்ளடக்கிய பகுதிகள் – திருச்சி, தஞ்சாவூர்

07.  பண்டைய சோபூர்களின் சின்னம் எது? புலி

08.  சோபூர்களின் துறைமுகம் – காவிரிபூம்பட்டினம்

09.  சிலப்பதிகாரம் இயற்றிய இளங்கோவடிகளின் அண்ணன் – செங்குட்டுவன்

10.  இமயம் வரைச் சென்று கல் எடுத்து வந்து கண்ணகிக்கு நினைவுச் சின்னம் எழுப்பிய மன்னர் –செங்கட்டுவன்

11.  சாலையில் கவனி என்பதற்கான எச்சரிக்கை விளக்கு – மஞ்சள்

12.  சாலையில் செல் எதன்பதற்கான எச்சரிக்கை விளக்கு – பச்சை

13.  சாலையில் நில் என்பதற்கான எச்சரிக்கை விளக்கு – சிவப்பு

14.  பாம்பன் பாலம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் – இராமநாதபுரம்

15.  கடற்கரை கோயிலும், குகைக் கோயிலும் காணப்படும் இடம் – மாமல்லபுரம்

16.  கொனார்க் அமைந்துள்ள மாநிலம் – ஒரிசா

17.  கொனார்க்கில் அமைந்துள்ள கோயில் – சூரியனார் கோயில்

18.  இந்தியாவின் வடக்கிழக்கில் உள்ளது – அசாம்

19.  காசி ரங்கா உயிரியியல் பூங்கா அமைந்துள்ள இடம் – அசாம்

20.  மூன்று கோடி மரங்களை நட்டு நோபல் பரிசு பெற்றவர் – வாங்காரி மார்தோய்

21.  இந்தியாவின் தென் கிழக்கு கடற்கரைக் கிராமம் – தனுஷ்கோடி

22.  எலிபெண்டா அருவி அமைந்துள்ள இடம் – ஷில்லாங்

23.  காஷ்மீரின் தலைநகர் – ஸ்ரீநகர்

24.  தால் ஏரி அமைந்துள்ள இடம் – ஸ்ரீநகர்

25.  மேகாலயா மாநிலத்தின் தலைநகரம் – ஷில்லாங்

26.  புவி ஈர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்தவர் – சர் ஐசக் நியூட்டன்

27.  பழங்காலத்தில் தகடூர் என்று அழைக்கப்பட்ட பகுதியின் இன்றைய பெயர் – தருமபுரி

28.  இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த தினம் – புனித வெள்ளிக்கிழமை

29.  கிருத்துவ மதத்தினரால் கொண்டாடப்படும் விழா – கிறிஸ்துமஸ்

30.  சீக்கிய சமயத்தினரால் கொண்டாடப்படுது – மகாவீர் ஜெயந்தி

31.  புத்த சமயத்தினரால் கொண்டாடப்படுவது – <>புத்த பௌர்ணமி

32.  பொதுமக்களுக்குத் தேவையான தகவல்களை வழங்கும் நாட்டுப்புறக் கலை – வில்லுப்பாட்டு

33.  கைவினைத் தொழிலாளர்களால் முதன் முதலில் செய்யப்பட்ட பொருள் – செங்கல்

34.  வானவில்லில் காணப்படும் நிறங்களின் எணணிக்கை – ஏழு

35.  கருப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் கிடைக்கும் மாவட்டம் – திருநெல்வேலி

36.  சிவப்பு மற்றும் கருப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் கிடைக்கும் மாவட்டம் – வேலூர்

37.  பட்டு உற்பத்தி செய்யும் இடம் எது ? திருப்புவனம்

38.  இன்காப் பேரரசின் மிகச்சிறந்த அரசர் யார் ? சினான்சி ரோக்கா

39.  பாலை நிலக் கடவுள் யார் ? கொற்றவை

40.  நகைச்சுவை நடிகர் சார்லி சாப்ளின் எங்கு குடியேறினார் ? சுவிட்ஸ்ர்லாந்து

41.  அப்பளம் தயாரிக்கும் தொழில் எங்கு நடைபெறுகிறது ? கல்லிடைக்குறிச்சி

42.  மங்கோலியாவின் நாணயம் எது ? துக்ரிக்

43.  நேபாளத்தின் நாணயம் எது ? ரூபாய்

44.  பென்பாற் புலவர்களும் இருந்த அரசவை எது ? சங்ககால அரசவை

45.  சிலப்பதிகாரத்திற்க்கு உரை எழுதியவர் யார் ? அடியார்க்கு நல்லார்

46.  வேத நாயகம் பிள்ளை யாரிடம் தமிழ் பயின்றார் ? மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை

47.  பெங்களூர் நகரை வடிவமைத்தவர் யார் ? கெம்ப கவுடா

48.  மொராக்கோவின் நாணயம் எது ? டிர்காம்

49.  இலக்கியத்திற்க்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் யார்? வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

50.  கொலம்பியாவில் தங்க அருங்காட்சியம் எங்கு உள்ளது ? பகோடா


1.உலக விலங்குகள் தினமாக அழைக்கப்படுவது? அக்டோபர் 3-ம் தேதி

2.தேசியக் கவி எனப் போற்றப்பட்டவர்? பாரதியார்

3.முத்தமிழ்க்காப்பியம் என்று குறிப்பிடப்படும் நூல்?சிலப்பதிகாரம்

4.பாவேந்தர் எனப் போற்றப்படுபவர்? பாரதிதாசனார்

5.வள்ளலார் என்று போற்றப்பட்டவர்? இராமலிங்க அடிகள்

6.கல்லூரி-பெயர்ச்சொல்லின் வகை தேர்க? இடப்பெயர்

7.பூ பெயர்ச்சொல்லின் வகை தேர்க? சினைப்பெயர்

8.உழுதல் பெயர்ச்சொல்லின் வகை தேர்க? தொழிற்பெயர்

9.மார்கழி-பெயர்ச்சொல்லின் வகை தேர்க? காலப்பெயர்

10.முதுமக்கள்-இலக்கணக்குறிப்பு தருக? பண்புத்தொகை

11.மாநகர்-இலக்கணக்குறிப்புத் தருக? உரிச்சொல் தொடர்

12.மொழித்தேன் -என்பதன் இலக்கணக் குறிப்பு? உருவகம்

13.வாய்ப்பவளம்- என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு? உருவகம்

14.தாய் உணவை உண்டாள்-இது எவ்வகை வினை? தன்வினை

15.போட்டியில் எல்லாரும் வெற்றி பெற முடியாது- இது எவ்வகை வினை? எதிர்மறை

16.போட்டியில் சிலர்தான் வெற்றி பெற முடியும் -எவ்வகை வாக்கியம்? உடன்பாடு

17.இந்தியாவில் பின்பற்றப்படும் வங்கி வீதம்? கழிவு வீதம்

18.தமிழகத்தில் எந்த மாவட்டம் ஆண்-பெண் விகிதாச்சாரத்தில் முதலிடம் வகிக்கிறது? தூத்துக்குடி

19.அயினி அக்பரி என்ற நூலின் ஆசிரியர்? அபுல் ஃபாசல்

20.மிசா சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு? 1971

21.உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது? 65 வயது

22.இந்திய அரசியல் அமைப்பின் 8வது அட்டவணையில் சேர்க்கப்படாத மொழி யாது? ஆங்கிலம்

23.1944ல் எங்கு நடைபெற்ற மாநாட்டில், நீதிக்கட்சியானது திராவிடர் கழகமாக உருவாக்கப்பட்டது? சேலம்

24.திட்டக்குழுவின் உபதலைவர் எந்த நிலையில் இருப்பார்? காபினெட் மந்திரி அந்தஸ்த்தில் இருப்பார்

25.உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயலகம் எங்கு உள்ளது? ஜெனிவா

26.பிற்காலச் சோழர்களின் கடைசி அரசர் யார்? மூன்றாம் ராஜேந்திரன்

27.மனிதன் ஒரு சமூகப்பிராணி-என்பதை யார் கூறியது? அரிஸ்டாடில்

28.நீதிக்கட்சியை நிறுவியவர்களில் ஒருவர்? பி.டி.ராஜன்

29.இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட நாள்? 26 நவம்பர்,1949

30.யூனியன் பிரதேசத்தின் மூலம் லோக்சபாவிற்கு எத்தனை பிரதிநிதிகளை அனுப்புகின்றனர்?20

31.இந்திய ஜனாதிபதி எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்? 5 ஆண்டுகள்

32.மக்களவையில் சபாநாயகர் இல்லாத காலத்தில் அவரது பணிகளை மேற்கொள்பவர் யார்? துணை சபாநாயகர்

33.டெல்லியை ஆண்ட முதல் முஸ்லீம் அரசர் யார்? குத்புதின் ஐபெக்

34.தேசிய அருங்காட்சியகம் டெல்லியில் எப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டது?1949

35.அற இயல் கற்பிப்பது? ஒழுக்கக் கொள்கை

36.அளவையியல் என்பது? உயர்நிலை விஞ்ஞானம்

37.இயற்கை கவிதை தத்துவ அறிஞர்? ரவிந்திரநாத் தாகூர்

38.ஒருங்கிணைந்த அத்வைதத்தை போதித்தவர்? ஸ்ரீஅரவிந்தர்

39.தில்லையில் வாழ்ந்த சமயத்துறவி? திருநீலகண்டர்

40.சுதந்திர தொழிலாளர்கள் கட்சியை ஆரம்பித்தவர்? அம்பேத்கார்

41.அஜந்தா குகை அமைந்துள்ள மாநிலம்? மஹாராஷ்டிரா

42.இந்தியாவில் மிக நீளமான இருப்புப்பாதை? கௌஹாத்தி-திருவனந்தபுரம்

43.பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாநிலம்? கேரளா

44.இந்தியாவில் முதன்முதலாகக் காப்பி சாகுபடி நடைபெற்ற மாநிலம் ?கர்நாடகம்

45.1983ல் தொடங்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் எது? அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம்

46.இந்தியாவில் தலசுயஆட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?1916

47.தமிழக முதல்வர்களில் சத்துணவுத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார்? எம்.ஜி.இராமச்சந்திரன்

48.சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?1857

49.தமிழ்நாட்டில் விவசாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்ற நிலையம் உள்ள இடம்? கோயம்புத்தூர்

50.உடுக்கை இழந்தவன் கை போல என்னும் <>உவமை மூலம் விளக்கப் பெறும் கருத்து யாது?கையறுநிலை


01.   அமில மழை உண்டாக காரணம், காற்று மாசுபடுதலாகும்.

02.   தமிழிசைச் சங்க தலைவர்களில் முதன்மையானவர் – ராஜா சர் முத்தையா செட்டியார்.

03.   நமது அசோகச் சக்கரத்தில் 6 விலங்குகள் உள்ளன.

04.   தமிழகத்தில் கிடைக்கும் தாதுப்பொருள் – அலுமினியத் தாது.

05.   நோபல் பரிசு பெற்ற இரண்டாவது தமிழர் – சந்திரசேகர சுப்பிரமணியம்.

06.   இந்தியாவில் முதல் மகளிர் காவல்நிலையம் கேரளமாநிலம் கோழிக்கோடு நகரில் உருவாக்கப்பட்டது.

07.   டாபர்மேன், ஜெர்மன் செப்பர்டு, அல்சேசியன் என ஒரு சில நாய்களைத்தான் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். ஆனால் உலகில் சுமார் 200 வகை நாய்கள் உள்ளன

08.   மங்கோலியர்கள் இந்தியாவை தெய்வத்தின் நாடு என்று அழைத்தார்கள்.

09.   இந்தியாவின் வரைபடத்தை வரைந்தவர் டா ஆன்வில் என்ற பிரெஞ்சுக்காரர்.

10.   இந்தியாவில் முதன் முதலில் துவக்கப்பட்ட மாநிலம் உத்தரபிரதேசம்.

11.   இந்திய மொழிகளில் முதன் முதலாக கலைக்களஞ்சியம் தமிழில் உருவாக்கப்பட்டது.

12.   இந்தியாவில் அதிக நாட்கள் உயிர் வாழ்பவர்கள் பஞ்சாபியர்.

13.   உலகின் மிகப்பெரிய தங்கச் சந்தை இந்தியாவாகும்.

14.   தும்பா ராக்கெட் ஏவுதளம் கேரள மாநிலத்தில் உள்ளது.

15.   கார்த்திகை மலர் என்று அழைக்கப்படுவது காந்தள் மலர்.

16.   தென்கொரிய நாட்டின் தலைநகர் சியோல்.

17.   பாராசூட் போன்ற பெரிய பலூன்களில் நிரப்பப்படுவது ஹீலியம் வாயு.

18.   கோவா மாநிலம் பானாஜியில் கடல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உள்ளது.

19.   இந்தியாவின் முதல் ரேடியோ டெலஸ்கோப் கொடைக்கானலில் 1952-ம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.

20.   இந்தியாவின் முதல் நினைவு நாணயம் 1964-ல் வெளியிடப்பட்டது.

21.   இந்தியாவின் முதல் நீர்மின்நிலையம் கர்நாடக மாநிலம் சிவசமுத்திரத்தில் 1902-ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.ஆசியாவின் முதல் நீர்மின் நிலையமும் இதுவே.

22.  இந்தியாவில் மூன்று கடல்கள் சந்திக்கும் இடம் கன்னியாகுமரி.

23.   இந்தியாவின் பெரிய நதிகளில் ஒன்றான யமுனை கடலில் கலப்பது இல்லை.

24.   இந்தியாவின் செயற்கைத் துறைமுகம் கொச்சின்.<>

25.   இந்தியாவின் பெரிய துறைமுகம் மும்பை துறைமுகம்.

26.   பாலூட்டி: கன்று ஈன்று பாலூட்டுபவை பாலூட்டிகளாகும்.

27.   பறவைகள்: பறக்க சிறகுகள் உடையவை. இவை முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கும். பெங்குவின் போன்ற சில பறவைகளால் பறக்க முடியாது.

28.   ஊர்வன: குளிர் ரத்தப் பிராணிகள். சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலைகளுக்கு தக்கபடி அது மாறவும் கூடும். உதாரணம்: ஓணான்.

29.   இருவாழ்விகள்: தரையிலும், தண்ணீரிலும் வாழக் கூடிய தன்மை பெற்ற உயிரினங்கள் இருவாழ்விகளாகும். அவை குளிர் ரத்தப் பிராணிகள். உதாரணம்: தவளை.

30.   மீன்கள்: தண்ணீரில் வாழும் முதுகெலும்புள்ள உயிரினங்கள் இவை. கடல் நீரில் அதிக மீன் இனங்கள் வாழ்கின்றன.

31.   குறை வெப்பநிலைப் பொருட்களின் செயல்பாடுகள் – கிரியோஜனிக்

32.   செல்லியல் – சைட்டாலஜி

33.   விலங்கின், தாவர உட்கூடு அமைப்பு – அனாடமி

34.   காற்றில் திண்ம பொருளின் இயக்கம் – அக்ரோடைனமிக்ஸ்

35.   ஒலியியல் – அக்கவுஸ்டிக்ஸ்

36.   தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி – ஆர்க்கியாலஜி

37.   சூரிய வைத்தியம் – ஹெலியோதெரபி

38.   நோய் இயல் – பேத்தாலஜி

39.   உடல் மூட்டு வியாதிகள் பற்றிய இயல் – ரூமட்டாலஜி

40.   உடலின் சிறுநீரக நோய் குணமாக்கும் இயல் – யூராலஜி

41.   மலைச் சிகரங்கள் பற்றியது – ஓராலஜி

42.   கனவுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி – ஒனிராலஜி

43.   மருந்தியல் – ஃபார்மகாலஜி

44.   உடலில் ஏற்படும் கட்டிகள் பற்றியது – ஆன்காலஜி

45.   பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு – செரிகல்சர்

46.   மீன்வளர்ப்பு – ஃபிஸிகல்சர்

47.   உளவியல் – சைக்காலஜி

48.   மொழியியல் – ஃபினாலஜி

49.   குழந்தைகள் பற்றிய படிப்பியல் – பீடியாடிரிக்ஸ்

50.   பாறை படிவ இயல் – பேலியண்ட்டாலஜி


1.”மலைப் பிஞ்சி” என்பது? குறுமணல்
2.குமரி மாவட்டத்தின் பழைய பெயர்?நாஞ்சில் நாடு
3. கலிங்க நாட்டின் தற்போதைய பெயர்?ஒடிஷா
4.”தமிழ் மொழி” என்பது? இரு பெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை
5.”இரவும் பகலும்” என்பது?எண்ணும்மை
6.”கல்வியில் பெரியர் கம்பர்”-இதில் பயின்று வந்துள்ள வேற்றுமை? ஐந்தாம் வேற்றுமை
7. ”நல்ல மாணவன்” என்பது? குறிப்புப் பெயரெச்சம்
8. “கடி விடுது”-இச்சொல்லில் “கடி” என்பதன் பொருள்?விரைவு
9. செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனம் சென்னையில் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு? 2008, மே 19
10. உயிர் அளபெடையின் மாத்திரை? 3 மாத்திரை
11. வல்லின உயிர் மெய் நெடில் எழுதுக்கள்? 42
12. தமிழில் கலைக்களஞ்சியம் அடிப்படையில் அமந்த நூல்? அபிதான கோசம்
13. சங்க காலத்தில் நிலம் எத்தனை வகைகளாக இருந்தது? 5
14. ”ஓடி கூடி” இச்சொற்களில் அமைந்துள்ள யாப்பிலக்கணம்? எதுகை
15. முதல் சொல்லின் இறுதி எழுத்து அடுத்த சொல்லின் முதல் எழுத்தாக அமைவது? அந்தாதி
16. ”கண்ணே மணியே முத்தம் தா”-குழந்தைப் பாடலின் ஆசிரியர்? கவிமணி
17. ”கட்டிக் கரும்பே முத்தம் தா”-இத்தொடரில் உள்ள கட்டிக் கரும்பே என்பதன் இலக்கணம்? உருவகம்
18. ”நிலா நிலா ஓடி வா”-குழந்தைப் பாடலை இயற்றியவர்? அழ. வள்ளியப்பா
19. ”பச்சைக் கிளியே வா வா”-குழந்தைப் பாடலின் ஆசிரியர்? கவிமணி
20. ”பச்சைக் கிளியே வா வா”-இப்பாடல் வரியில் ”வா வா” எனும் தொடர்? அடுக்குத் தொடர்
21. மகாபாரதத்தின் படி துரியோதனன், பீமன் இவர்களுக்கு கதாயுதம் பயிற்சிஅளித்தவர்? பலராமன்
22. ”அஞ்சுகம்” என்ற சொல் எதைக் குறிக்கும்? கிளி
23. ”தாய்மொழி” என்பது? தாய் குழந்தையிடம் பேசுவது
24. ”கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே வாளோடு முன்தோன்றி மூத்துப் பிறந்த
மொழி”-எனும் தொடர் உணர்த்துவது? தமிழின் பழமை
25. இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு? ஐ
26. ”வனப்பு” எனும் சொல்லின் பொருள்? அழகு
27. ”காலை மாலை”-இதில் பயின்று வருவது? உம்மைத் தொகை
28. அடிதோறும் மாறிக் கிடக்கும் சொற்களை, பொருள் கொள்ளும் வகையில் அமைப்பது?
கொண்டுக் கூட்டுப் பொருள் கோள்
29. ”தளை” எத்தனை வகைப்படும்? 7
30. ”அஞ்சு”-இதில் உள்ள போலி?முற்றுப் போலி
31. மூவகைச் சீர்களின் எண்ணிக்கை?8
32. மகரக் குறுக்கத்திற்கான மாத்திரை அளவு?3/4
33. திராவிட மொழி____________?ஒட்டு நிலைமொழி
34. தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதியவர்?இளம் பூரணார்
35. தமிழ் நெடுங்கணக்கு எழுதும் முறை?இடமிருந்து வலம்
36. திராவிட மொழி பற்றி ஆராய்ந்த அமெரிக்கர்?எமனோ
37. அணி இலக்கணத்தை விரிவாகவும், விளக்கமாகவும் எடுத்தியம்பும் இலக்கண நூல்? தண்டியலங்காரம்
38. தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் சார்பெழுத்துக்கள்? 3
39. களவியலுக்கு உரை எழுதியவர்?நக்கீரர்
40. தொல்காப்பியம் எத்தனை பிரிவுகளை உடையது?3 (எழுத்து, சொல், பொருள்)
41. நாற்கவிராச நம்பி எழுதிய நூல்?அகப்பொருள்
42. மயிலுக்குப் போர்வை ஈந்த வள்ளல்?பேகன்
43. முற்றியலுகரத்தில் முடியும் எண்?7
44. பத்துப்பாட்டு நூல்களில் அளவில் சிறியது?முல்லைப் பாட்டு
45. எழுவாய் தானே ஒரு செயலை செய்யுமாயின் அது _______________ எனப்படும்?தன்வினை
46. பொருள்பட சொற்றொடர் அமைந்த வாக்கியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்
47. ”அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம் போலத் தம்மை இகழ்வாரைப் பொறுத்தல்
தலை”-இக்குறளில் அமைந்துள்ள அணி யாது?உவமையணி
48. ”ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்” எனக் கூறியவர்?திருமூலர்
49. ”காலை மாலை உலாவிநிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலைத் தொட்டுக்
கும்பிட்டு காலன் ஓடிபோவானே” எனப் பாடியவர்?தேசிக விநாயகம் பிள்ளை
50. வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் வல்லினம் வர ‘ண” கர மெய் _____________ ஆக மாறும்?”ட” கர மெய்
51. செய்யுளில் முதற் சீரின் முதலெழுத்தோடு பின்வரும் சீர்கள் ஒன்றோ பலவோ
முதலெழுத்து ஒன்றி வருவது?மோனை
52.”ஆடையின்றி வாடையின் மெலிந்து கையது கொண்டு” பாடலின் ஆசிரியர்?சத்திமுத்தப் புலவர்
53. ”நாள்” எனும் வாய்ப்பாட்டின் இலக்கணம்?நேர்
54. வெண்பா எத்தனை வகைப்படும்?5
55. அடியின் வகை?5
56. வஞ்சிப்பாவின் ஓசை?தூங்கலோசை
57. இயல்பு வழக்கு எத்தனை வகைப்படும்?3
58. இலக்கண முறைப்படி இல்லையாயினும் இலக்கணமுடையவை போல தோன்றுவது?இலக்கணப்போலி
59. சான்றோர் அவையில் பயன்படுத்த இயலா சொல்லை வேறு சொற்களால் பயன்படுத்துவது? இடக்கரடக்கல்
60. வலிமிகுந்த சொல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?பலாச்சுளை
61.”திருமுருகாற்றுப்படை” எனும் நூலின் ஆசிரியர்?நக்கீரர்
62. அகத்தியர் சைவ சமயக் குரவர்கள் கூட்டதில் சேராதவர். சரியா? தவறா?சரி
63. தைத் திங்கள் முதல் நாள் கொண்டாடப்படும் விழா?பொங்கல்
64. பரணர் எம்மன்னனின் சம காலத்தவர்?கரிகாலன்
65. பொய்கையார் இயற்றிய இலக்கியம்?களவழி நாற்பது
66. வாகைப் பரந்தலை போரை நடத்திய மன்னன்?கரிகாலன்
67.முதல் சங்கத்தைத் தோற்றுவித்த மன்னன்?காய்ச்சின வழுதி
68. பல்யானை செங்குட்டுவன் தந்தை?உதயஞ்சேரலாதன்
69. கரூரைத் தலைநகராகக் கொண்ட மன்னர் பிரிவு?இரும்பொறை பிரிவு
70. தகடூரை ஆண்ட அதியமானை வென்ற சேரன்?பெருஞ்சேரல் இரும்பொ
71.கரிகாலனைப் பேரரசராக அறிவிக்க உதவிய போர்?வெண்ணிப் போர்
72. திருமாவளவன் என்ற பெயர் கொண்ட சோழன்–கரிகாலன்
73. கோச்செங்கெணன் என்ற சோழ மன்னனை பாட்டுடைத்தலைவனாகக் கொண்ட இலக்கியம்?                   களவழி நாற்பது
74. கோவூர்கிழார் எவ்விரு சோழ அரசர்களிடையே போர் சமாதானம் செய்தார்?
நலங்கிள்ளி, நெடுங்கிள்ளி
75. கொல்லிமலை ஆண்ட சிற்றரசர்?ஓரி
76. ”ஆய்” என்ற மன்னர் ஆட்சி புரிந்த மலை?பொதிகை மலை
77. பரம்பு மலையை ஆண்ட மன்னர்?பாரி
78. திருக்கோவிலூர் பகுதியை ஆண்ட மன்னன்?காரி
79.இனிமைத் தமிழ் மொழி எது?-எனத் தொடங்கும் பாடலை இயற்றியவர்?பாரதிதாசன்
80.”கனியுண்டு”-இச்சொல்லின் இலக்கணம்?உரிச்சொல்
81.மயொங்கொலி எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை?8
82. ”காண்போம் படிப்போம்”-இப்பாடத் தலைப்பு தொடரில் அமைந்துள்ள இலக்கணம்?முற்றெச்சம்
83. ”மானின் விடுதலை”-கதைப் பாடலின் ஆசிரியர்? அழ. வள்ளியப்பா
84. ”மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல்”-போன்ற முதுமொழிகள் மாணவர்களுக்கு உணர்த்துவது?நன்னெறி
85. ”தென்னை மரத்தின் ஓலைகள் நிலவொளி மென்காற்றில் சலசலக்கும்”-இதில் உள்ள
”சலசலக்கும்” என்பது? இரட்டைக்கிளவி
86. ”செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே”-பாடலின் ஆசிரியர்? பாரதியார்
87.”புதியதோர் உலகம் செய்வோம்” எனப் பாடி முழங்கியவர்?பாரதிதாசன்
88. ”தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளைப் பசு” எனத் தொடங்கும் பாடலை இயற்றியவர்?கவிமணி
89. ”மறவன்” எனும் சொல்லின் பொருள்?வீரன்
90. ”கொன்றை வேந்தன்”-ஆசிரியர்?அவ்வையார்
91. ”பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்பதை எழுதியவர்?திருவள்ளுவர்
92. தமிழைப் போன்று மிகப் பழமையான மொழிகளில் ஒன்று?லத்தீன்
93. ”பிச்சி” என்னும் சொல்லின் பொருள்?முல்லை
94. மயிலுக்குப் போர்வை ஈந்த வள்ளல்?பேகன்
95. இடைச்சங்கம் இருந்த இடம்?கபாட புரம்
96.”சித்திரப்பாவை”-ஆசிரியர்?அகிலன்
97. ”திருவிளையாடற் புராணம்”-ஆசிரியர்?பரஞ்சோதி முனிவர்
98. ”பெண்ணின் பெருமை”-ஆசிரியர்?திரு.வி.க.
99. ”பாஞ்சாலி சபதம்” -ஆசிரியர்?பாரதியார்
100. இந்திய விடுதலைக்குப் பின் தமிழ் நாட்டின் முதல் அமைச்சரவைக் கவிஞராகஇருந்தவர்?                     நாமக்கல் கவிஞர்
101.”ஆ” என்ற ஓரெழுத்து ஒரு மொழியைக் குறிக்கும் சொல் எது?பசு
102. இசையை வெளிப்படுத்தும் சொல் எது?பாடு
103. ”கட கட” என்பது?இரட்டைக்கிளவி
104. ”முகமை” என்பதன் பொருள் என்ன?கிடங்கு
105. திடீரென வீசிய சூறைக்காற்றால் வாழை ____________ அழிந்தது.தோப்பு
106. ”அருகில் நிற்கும் மரங்களை அசைத்தே ஆடச் செய்தவன் யார்?” என்று பாடியவர்
    யார்? அழ. வள்ளியப்பா
107. ”மாரிக் காலம்” என்றால் என்ன?மழைக்காலம்
108. அ___ல் எங்கே போகிறது?ணி
109. இ___ ___ ர். பூர்த்தி செய்க?ள, நீ
110. பணிப்பென் என்பதன் பொருள் என்ன?வேலைக்காரி
111. சரஸ்வதிக்கு கோயில் உள்ள இடம்?கூத்தனூர்
112. இராமாயணத்தில் விஷ்ணுவின் தனுசை பூட்டி வைத்துக் கொள்ளுமாறு கூறியவர் யார்?பரசுராமன்
113. ராகங்கள் மொத்தம் எத்தனை?16
114. மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணன் எந்த மலையைத் தூக்கிக் குடையாகப் பிடித்தார்?கோவர்த்தன மலை
115. செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் எந்த ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது?2008
116. ”பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்னும் பண்பாட்டு செறிவு மிக்க மொழிஎது?தமிழ்
117. மூதுரையை இயற்றியவர் யார்?அவ்வையார்
118. யாருக்கு செய்த உதவி கல்மேல் எழுத்து போல நிலைத்து நிற்கும்? நல்லவர்                                                                         119. ”மூதுரை”-இயற்றியவர்?அவ்வையார்
120.”பாண்டியன் பரிசு”-இயற்றியவர்?பாரதிதாசன்
121.”திருக்குறள்”-இயற்றியவர்?திருவள்ளுவர்
122.”நறுந்தொகை”-இயற்றியவர்?அதிவீரராம பாண்டியன்
123. காலையில் __________ நன்று?படித்தல்
124. மாலையில் _____________ சிறந்த உடற்பயிற்சி?விளையாடுதல்
125. தமிழன் மானத்தைப் பெரிதெனக் கருதி ____________ இழப்பான்.உயிர்
126. வெற்றி வேற்கையை இயற்றியவர் யார்?அதிவீரராம பாண்டியன்
127. பிறரிடம் தமிழன் __________ வாங்கிட கூசிடுவான்?தானம்
128. பொம்மைகளைக் கண்டு மயங்காத ____________ உண்டோ?குழந்தைகள்
129. அறிவியல் பாடங்களைப் படித்தால் அறிவு _________?வளரும்
130. வேளாண்மையில் ___________ முறைகளைப் புகித்திட வேண்டும்?இயற்கை
131. தங்கத்தின் விலை _______ கொண்டிருக்கிறது?ஏறி
132. சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும்?4
133. காலத்தைக் காட்டும் சொல்லுக்கு என்ன பெயர்?வினைச் சொல்
134. காலம் எத்தனை வகைப்படும்?3
135. ”இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றினார்”-இது எந்த காலத்தைக்குறிக்கிறது? இறந்த காலம்
136. ”மருமக்கள் வழிமான்மியம்” என்ற நூலை இயற்றியவர்?கவிமணி தேசிக விநாயகம்
137. நன்செய்யும் ____________ நாட்டுக்கு அழகு?புன்செய்
138. இரவு _______ பாராது உழைத்தால் முன்னேறலாம்.பகல்
139. மாணவர்களில் பலர் விளையாடச் சென்றனர்_______ விளையாடச் செல்லவில்லை.சிலர்
140. செஞ்சிக் கோட்டை எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது?விழுப்புரம்
141.திருக்குறளின் சிறப்புப் பெயர்கள்?
உலகப்பொதுமறை,தெய்வநூல்,முப்பால்,உத்திரவேதம்,பொய்யாமொழி,வள்ளுவப்பயன்
142. சிலப்பதிகாரத்தின் சிறப்புப் பெயர்கள்?
குடிமக்கள் காப்பியம்,ஒற்றுமைக் காப்பியம்,,மூவேந்தர் காப்பியம்,முதல் காப்பியம்
தேசியக் காப்பியம்,முத்தமிழ்க் காப்பியம்,சமுதாயக் காப்பியம்
143. சீவக சிந்தாமணியின் சிறப்புப் பெயர்கள்?
மணநூல்,முக்தி நூல்
144. அகநானூற்றின் சிறப்புப் பெயர்?நெடுந்தொகை
145. பெரிய புராணத்தின் சிறப்புப் பெயர்?திருத்தொண்டர் புராணம்
146. இலக்கண விளக்கத்தின் சிறப்புப் பெயர்?குட்டித் தொல்காப்பியம்
147. வெற்றி வேற்கையின் சிறப்புப் பெயர்?நறுந்தொகை
148. மூதுரையின் சிறப்புப் பெயர்?வாக்குண்டாம்
149. மணிமேகலையின் சிறப்புப் பெயர்?மணிமேகலைத் துறவு
150. நாலடியாரின் சிறப்புப் பெயர்?வேளாண் வேதம்
151. திருமந்திரத்தின் சிறப்புப் பெயர்?தமிழ் மூவாயிரம்
152. முதுமொழிக் காஞ்சியின் சிறப்புப் பெயர்?அறிவுரைக் கோவை
153. தமிழ்த் தென்றல் என அழைக்கப்படுபவர் யார்?திரு.வி.கலியாண சுந்தரம்
154. தமிழ்த்தாத்தா என அழைக்கப்படுபவர் யார்?உ.வே.சாமிநாதர்
155. நவீனக் கம்பர் என அழைக்கப்படுபவர் யார்?மீனாட்சி சுந்தரனார்
156. பண்டித மணி என அழைக்கப்படுபவர் யார்?கதிரேசஞ் செட்டியார்
157. தமிழ் நாடகத் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?பம்மல் சம்பந்தனார்
158. தமிழ் நாடகத் தலைமை ஆசிரியர் என அழைக்கப்படுபவர் யார்?சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
159. பாரதிதாசனின் சிறப்புப் பெயர்கள்?
புரட்சிக் கவி, பாவேந்தர், புதுவைக் குயில்
160. கவிமணி என்ற சிறப்பிற்குரியவர்?தேசிக விநாயகம் பிள்ளை
161.நாமக்கல் கவிஞர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்?வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை
162. குழந்தைக் கவிஞர் என்ற சிறப்பிற்குரியவர்?அழ. வள்ளியப்பா
163.தொண்டை சீர் பரவுவார் என்று அழைக்கப்பட்டவர்?சேக்கிழார்
164. திராவிட சிசு என்ற சிறப்பிற்குரியவர்?திருஞானசம்பந்தர்
165. திருநாவுக்கரசரின் சிறப்புப் பெயர்கள்?வாகீசர், தருமசேனர், அப்பர்
166. மாணிக்கவாசகரின் சிறப்புப் பெயர்?அமுது அடியடைந்த அன்பர்
167. தம்பிரான் தோழர் எனப்படுபவர் யார்?சுந்தரர்
168. கவிச்சக்கரவர்த்தி என்ற சிறப்புடையவர்?கம்பர்
169. ஒட்டக்கூத்தரின் சிறப்புப் பெயர்?கவிராட்சஸன்
170. பகுத்தறிவுக் கவிராயர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?உடுமலை நாராயணகவி
171. திரையிசைத் திலகம் யார்?மருதகாசி
172. _____அவையில் அஷ்டதிக்கஜங்கள் எனப்படும் எட்டு அறிஞர்கள் இடம்
பெற்றிருந்தனர்?கிருஷ்ணதேவராயர்
173. தமிழ்நாட்டில் சங்ககாலப் பாண்டியரின் ஆட்சிக்காலத்தில் மதுரைக்கு வந்தவர்?மெகஸ்தனிஸ்
174. ”வாரணம் ஆயிரம்” என்ற பாசுரத்தைப் பாடியவர் யார்?ஆண்டாள்
175. ”மாதனு பங்கி” என்றழைக்கப்படுபவர்?திருவள்ளுவர்
176. செஞ்சியை ஆண்ட மன்னர்களில் _____தான் புகழ் பெற்ற மன்னன்?தேசிங்கு ராசன்
177. ”பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்னும் பண்பாட்டு செறிவு மிக்க மொழி
எது?தமிழ்
178. பொருந்தாச் சொல்லைத் தேர்ந்தெடு? 1)பெறு 2)நடு 3)சுடு 4)பேறு
பேறு
179. பொருந்தாச் சொல்லைத் தேர்ந்தெடு? 1)தழால் 2)வெகுளி 3)மாட்சி 4)உணர்ச்சி
மாட்சி
180.”வானினும்” – இலக்கணக் குறிப்பு தருக?உயர்வுச் சிறப்பும்மை
181. கள்ளைச் ”சொல் விளம்பி” என்று கூறுவது?குழூஉக்குறி
182. ”கதவில்லை” – இத்தொடரில் அமைந்த புணர்ச்சி?முற்றியலுகரப் புணர்ச்சி
183. இடையுகரம் இய்யாதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு?கரியன்
184. ஆதிநீடலுக்கு எடுத்துக்காட்டு?பாசடை
185. அடியகரம் ஐயாதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு?பைந்தமிழ்
186. தன்னொற்றிரட்டலுக்கு எடுத்துக்காட்டு?வெற்றிலை
187. இயற்சொல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?மரம்
188. திரிசொல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?மஞ்ஞை
189. திசைச்சொல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?பெற்றம்
190. வடசொல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?மதம்
191. ”நல்குரவு” – எதிர்ச்சொல் தருக?வலிமை
192. ”கேளிர்” – எதிர்ச்சொல் தருக?பகை
193. “மகிழ்ச்சி” எனும் பொருள் தரும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி எது?ஓ
194. ”தே” எனும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய சொல் எது?அருள்
195. ”வெகுளி” என்னும் தொழ்ற்பெயரின் வேர்ச்சொல் அறிக?வெகுள்
196. முதனிலைத் திரிந்த தொழிற்பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டு?கேடு
197. ”எல்” எனும் சொல்லின் பொருள்?கதிரவன்
198. “எள்” எனும் சொல்லின் பொருள்?எண்ணை வித்து
199. ”சுளி” எனும் சொல்லின் பொருள்?சினத்தல்
200. “சுழி” எனும் சொல்லின் பொருள்?கடல்
201. ஐகாரக்குறுக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?தலைவன்
202. ஒளகாரக்குறுக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?வெளவால்
203. ஆய்தக்குறுக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?முஃடீது
204. மகரக்குறுக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?போனம்
205. ”புத்தக சாலை” எனும் நூலின் ஆசிரியர்?பாரதிதாசன்
206. “தீக்குச்சிகள்” எனும் நூலின் ஆசிரியர்?அப்துல் ரகுமான்
207. “சிக்கனம்” எனும் நூலின் ஆசிரியர்?சுரதா
208. “நாடு” எனும் நூலின் ஆசிரியர்?வாணிதாசன்
209. அசதி, அக்கா, அச்சம், அகம் – அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க?
அகம், அக்கா, அசதி, அச்சம்
210. எல்லை, எத்தன், எண், எலி, எஃகு – அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க?
எஃகு, எண், எத்தன், எலி, எல்லை
211. ”எற்பாடு” பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக?காலப்பெயர்
212. “சாக்காடு” பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக?தொழிற்பெயர்
213. “கேடு” என்ற சொல்லின் வேர்ச்சொல் எது?கெடு
214. “சாக்காடு” என்ற சொல்லின் வேர்ச்சொல் எது?சா
215. “பிசிராந்தையார் நட்புக்கு இலக்கணமாகத் திகழ்கிறார்” – எவ்வகை வாக்கியம்?செய்தி வாக்கியம்
216. “காந்தியடிகள் உண்மை பேசாமல் இரார்” – எவ்வகை வாக்கியம்?
பொருள் மாறா எதிர்மறை வாக்கியம்
217. வலதுபக்கச் சுவற்றில் எழுதாதே! – வழூஉச் சொல்லற்ற வாக்கியமாக மாற்று?
வலப்பக்கச் சுவரில் எழுதாதே
218. அவன் கவிஞர்கள் அல்ல – ஒருமைப் பன்மைப் பிழையற்ற தொடர் எது?
அவன் கவிஞன் அல்லன்
219. ”திவ்வியகவி” என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுபவர்?பிள்ளைப்பெருமாள் அய்யங்கார்
220. மாதவியின் மகளின் பெயர்?ஐயை
221. பாலை நில மக்களின் பாட்டு?வேட்டுவவரி
222. செம்மொழியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ள தமிழ்மொழி, செம்மொழி தரவரிசையில்
எத்தனையாவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது?எட்டாவது இடம்
223. ”தமிழ் நெடுங்கணக்கு” என்று சூட்டப்படுவது?தமிழ் எழுத்துக்கள்
224. சிந்து, வைகை, யமுனை, கங்கை – அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க?
கங்கை, சிந்து, யமுனை, வைகை
225. அடிதோறும், சீர்தோறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது?எதுகை
226. “கொன்றை வேந்தன்” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?ஒளவையார்
227. ”கரி” எனும் சொல் உணர்த்துவது?யானை
228. மயங்கொலி எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை?8
229. சிங்கத்தின் இளமைப் பெயர்?குருளை
230. ”யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” எனப் பாடியவர்?கனியன் பூங்குன்றனார்
231. தமிழின் மிகப்பழமையான இலக்கண நூல்?தொல்காப்பியம்
232. ”தழல்” எனும் சொல்லின் பொருள்?நெருப்பு
233. “ஏறு போல் நட” எனக் கூறும் இலக்கியம்?புதிய ஆத்திச்சூடி
234. “திணை” எனும் சொல்லின் பொருள்?ஒழுக்கம்
235. கவிமணி எழுதிய நூல்கள்?மலரும் மாலையும், உமர்கய்யாம் பாடல்கள், ஆசிய ஜோதி
236. ”தணித்தல்” என்பதன் பொருள் என்ன?குறைத்தல்
237. முகர்ந்து பார்த்தாலே வாடும் மலர்?அனிச்சம்
238. பத்துப்பாட்டு நூல்களில் அகமா? புறமா? என்ற சர்ச்சைக்குரிய நூல் எது?நெடுநல்வாடை
239. ”குடவோலை முறை” பற்றிய குறிப்பினைக் கொண்ட சங்க நூல் எது?அகநானூறு
240. ”சங்கம்” என்ற சொல்லை முதன் முதலில் வழங்கிய நூல்?மணிமேகலை
241. தமிழில் தோன்றிய முழுமுதற் காப்பியம் எது?சிலப்பதிகாரம்
242. குமரகுருபரர் இயற்றிய நூல்?நீதி விளக்கம்
243. பெண்பாற் பிள்ளைத் தமிழின் பருவங்கள்?10
244. ”பக்திச் சுவை நனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிய கவிவலவன்” எனப் பாராட்டப்படுபவர்?சேக்கிழார்
245. நாலடியாரை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்தவர்?ஜி.யூ.போப்
246. ஆரிய அரசன் பிரகத்தனுக்கு தமிழ் அறிவுறுத்தற்குப் பாடிய பாட்டு?குறிஞ்சிப் பாட்டு
247. நேரிசையாசிரியப் பாவின் ஈற்றயலடி?முச்சீர்
248. வெண்பாவின் வகைப்பாடு?6
249. புறத்தினை வகைப்பாடு?12
250. மக்கள் கவிஞர் என்றழைக்கப்படுபவர்?பட்டுக்கோட்டை கலியாணசுந்தரம்
251. ”நிறை ஒழுக்கம்”-இச்சொற்றொடரின் இலக்கணம்?வினைத் தொகை
252. ”பாடாக் குயில்”-இச்சொல் காட்டும் இலக்கணம்?ஈறுக்கெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்
253. ”நீராருங் கடலுடுத்த” என்ற தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடியவர்?“மனோன்மணீயம்” பெ.சுந்தரனார்
254. ”ஜன கண மண” எனும் தேசிய கீதம் பாடியவர்?இரவீந்தரநாத் தாகூர்
255. “செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே” என்ற பாடலை இயற்றியவர்?மகாகவி பாரதியார்
256. திருவருட்பாவை இயற்றியவர்?இராமலிங்க அடிகளார்
257. ”திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்” என்னும் சிறப்பு பெயர் பெற்றவர்?இராமலிங்க அடிகளார்
258. இராமலிங்க அடிகளார் பிறந்த ஊர்?கடலூர் மாவட்டம் மருதூர்
259. இராமலிங்க அடிகளாரின் பெற்றோர்?இராமையா-சின்னம்மையார்
260. இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள் எவை?
ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம், மனுமுறை கண்ட வாசகம்
261. மக்களுக்கு உணவளிக்க அறச்சாலையையும், அறிவு நெறி விளங்க ஞான சபையையும்
நிறுவியவர்?இராமலிங்க அடிகளார்
262. வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடியவர்?இராமலிங்க அடிகளார்
263. ”ஆர்வலர்”– பொருள் தருக?அன்புடையவர்
264. “என்பு”– பொருள் தருக?எலும்பு (உடல், பொருள், ஆவி)
265. ”வழக்கு”– பொருள் தருக?வாழ்க்கை நெறி
266. ”ஈனும்”– பொருள் தருக?தரும்
267. “ஆர்வம்”- பொருள் தருக?விருப்பம்
268. “நண்பு”- பொருள் தருக?நட்பு
269. “வையகம்”- பொருள் தருக?உலகம்
270. ”மறம்”- பொருள் தருக?வீரம்
271. ”என்பிலது”- பொருள் தருக?எலும்பில்லாதது (புழு)
272. ”வற்றல் மரம்”- பொருள் தருக?வாடிய மரம்
273. ”புறத்துறுப்பு”- பொருள் தருக?உடல் உறுப்புகள்
274. திருக்குறளை இயற்றியவர்?திருவள்ளுவர்
275. திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலம்?கி.மு.31
276. திருவள்ளுவரின் வேறு பெயர்கள்?செந்நாப் போதார், தெய்வப் புலவர், நாயனார்
277. திருக்குறளின் பெரும் பிரிவுகள்?அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால்
278. திருக்குறளில் எத்தனை அதிகாரங்கள் உள்ளன?133
279. திருக்குறளில் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திற்கும் எத்தனை குறட்பாக்கள் உள்ளன?10
280. திருக்குறளில் மொத்தம் எத்தனை குறட்பாக்கள் உள்ளன?1330
281. திருக்குறள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று. சரியா? தவறா?சரி
282. திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள்?முப்பால், பொதுமறை, தமிழ்மறை, உலகப் பொதுமறை
283. திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடும் முறை?
கிறித்து ஆண்டு (கி.பி) + 31 = திருவள்ளுவர் ஆண்டு
284. தமிழ்த்தாத்தா என்றழைக்கப்படுபவர்?உ.வே.சாமிநாதய்யர்
285. ஆடிப்பெருக்கில் ஆற்றில் விட்ட பழைய ஓலைச் சுவடிகளைப் பதிப்பித்தவர்?உ.வே.சாமிநாதய்யர்
286. தமிழ்த்தாத்தா எந்த ஊரின் ஆற்றில் விட்ட ஓலைச் சுவடிகளைத் தேடி எடுத்தார்?
ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள கொடுமுடி
287. குறிஞ்சிப் பாட்டில் எத்தனை பூக்களுடைய பெயர்கள் உள்ளன?99
288. பத்துப்பாட்டு நூல்களுல் ஒன்று?குறிஞ்சிப் பாட்டு
289. குறிஞ்சிப் பாட்டின் ஆசிரியர்?கபிலர்
290. தமிழகத்தில் ஓலைச் சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் இடங்கள்?
கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகம்-சென்னை, அரசு ஆவணக் காப்பகம்-சென்னை, உலகத் தமிழ்
ஆராய்ச்சி நிறுவனம்-சென்னை,சரஸ்வதி மஹால்-தஞ்சாவூர்
291. உ.வே.சாமிநாதய்யர் பிறந்த ஊர்?திருவாரூர் மாவட்டம் உத்தமதானபுரம்
292. உ.வே.சாமிநாதய்யரின் இயற்பெயர்?வேங்கடரத்தினம்
293. தமிழ்த்தாத்தாவிற்கு ஆசிரியராக இருந்தவர்?மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை
294. தமிழ்த்தாத்தாவிற்கு அவருடைய ஆசிரியர் வைத்த பெயர்?சாமிநாதன்
295. உ.வே.சா.வின் விரிவாக்கம்?உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்பையா மகனான சாமிநாதன்
296. உ.வே.சா. எந்த இதழில் தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை தொடராக எழுதினார்?ஆனந்த விகடன்
297. உ.வே.சா. வின் வாழ்க்கை வரலாறு எந்த பெயரில் நூலாக வெளிவந்தது?என் சரிதம்
298. உ.வே.சா. பதிப்பித்த நூல்கள்?
எட்டுத்தொகை-8; பத்துப்பாட்டு-10; சீவக சிந்தாமணி-1; சிலப்பதிகாரம்-1;
மணிமேகலை-1; புராணங்கள்-12; உலா-9; கோவை-6; தூது-6; வெண்பா நூல்கள்-13;
அந்தாதி-3; பரணி-2; மும்மணிக் கோவை-2; இரட்டைமணிமாலை-2;இதர பிரபந்தங்கள்-4;
299. உ.வே.சா. அவர்களின் தமிழ்த்தொண்டினைப் பெருமைப்படுத்தும் வகையில் எந்த
ஆண்டு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டது?2006
300. தமிழின் முதல் எழுத்து எது?அ தொடர்ந்து வரும்..
301.“அ” என்ற எழுத்து எதனைக் குறிக்கிறது?மனிதன்
302. “அ” வில் உள்ள | எதைக் குறிக்கிறது?
வேட்டை ஆடுவதற்கு மனிதன் முதுகில் சுமந்த அம்புக் கூடு
303. நட்பு எழுத்துக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக?ங்க, ந்த, ஞ்ச, ம்ப, ண்ட, ன்ற
304. நட்பு எழுத்துக்களை ________________ என மரபிலக்கணம் கூறுகிறது?இன எழுத்துக்கள்
305. “தமக்குரியர்” – பிரித்து எழுதுக?தமக்கு + உரியர்
306. “அன்பீனும்” – பிரித்து எழுதுக?அன்பு + ஈனும்
307. ”நிழலருமை” – பிரித்து எழுதுக?நிழல் + அருமை
308. ”வழக்கென்ப” – பிரித்து எழுதுக?வழக்கு + என்ப
309. ”புறத்துறுப்பு” – பிரித்து எழுதுக?புறம் + உறுப்பு
310. ”தரமில்லை” – பிரித்து எழுதுக?தரம் + இல்லை
311. ”பருப்பு + உணவு” – சேர்த்து எழுதுக?பருப்புணவு
312. ”கரும்பு + எங்கே” – சேர்த்து எழுதுக?கரும்பெங்கே
313. “அவன் + அழுதான்” – சேர்த்து எழுதுக?அவனழுதான்
314. ”அவள் + ஓடினாள்” – சேர்த்து எழுதுக?அவளோடினாள்
315. ”முயற்சி திருவினை ஆக்கும்” எனக் கூறியவர்?திருவள்ளுவர்
316. நாலடியாரை இயற்றியவர்?சமண முனிவர்
317. ”நாய்க்கால்” – பொருள் தருக?நாயின் கால்
318. ”ஈக்கால்” – பொருள் தருக?ஈயின் கால்
319. ”அணியர்” – பொருள் தருக?நெருங்கி இருப்பவர்
320. “என்னாம்?” – பொருள் தருக?என்ன பயன்
321.”சேய்” – பொருள் தருக?தூரம்
322. ”செய்” – பொருள் தருக?வயல்
323. மூவலூர் ராமாமிர்தம் பிறந்த ஆண்டு?1883
324. உயிர்மெய் நெடில் எழுத்துக்கள் எத்தனை?126
325. ”புதிய விடியல்கள்” என்ற நூலை எழுதியவர்?தாரா பாரதி
326. ”அவல்” – பொருள் தருக?பள்ளம்
327. ”மக்கள் கவிஞர்” என்றழைக்கப்படுகின்றவர்?கல்யாண சுந்தரம்
328. மூவினம், மூவிடம், முக்காலம், மூவுலகம் – பொருத்தம் இல்லாதது எது?மூவிடம்
329. நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம் – அகர வரிசைப்படுத்துக?
ஆகாயம், காற்று, நிலம், நீர், நெருப்பு
330. திருக்குறள் எத்தனை மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது?107
331. ஹிந்தி செம்மொழி இல்லை. சரியா? தவறா?சரி
332. ”மதுரை” என்ற பெயர் முக்காலத்தில் கல்வெட்டில் எவ்வாறு வந்தது?மதிரை
333. ஈச்சந்தட்டை-பிழைத் திருத்தம் செய்க?ஈச்சந்தட்டு
334. யானை, கரும்பு இச்சொற்களைக் குறிக்கும் சொல்?வேழம்
335. ”முயற்சி செய்” – எத்தொடர் எனக் கூறுக?கட்டளைத் தொடர்
336. பாரதிதாசனின் இயற்பெயர்?கனக சுப்புரத்தினம்
337. ”அகரம் + ஆதி” – சேர்த்தெழுதுக?அகராதி
338. “பைங்குவளை” – பிரித்தெழுதுக?பசுமை + குவளை
339. தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதவும், ஒலிக்கவும் கற்றுத் தரும் இணையதளம்?தமிழகம்
340. ”கயல்விழி” என்பது?உவமைத் தொகை
341. மா, பலா, வாழை என்பது?உம்மைத் தொகை
342. சென்னையில் ______பெயரில் நூலகம் உள்ளது?தேவநேயப்பாவாணர்
343. “அழகின் சிரிப்பு” நூலை எழுதியவர் யார்?கண்ணதாசன்
344. ”மதிமுகம்” உருவகமாய் மாறும் போது ____________ ஆகும்?முகமதி
345. ”நெஞ்சாற்றுப்படை” என்று அழைக்கப்படும் பத்துப் பாட்டு நூல் எது?முல்லைப் பாட்டு
346. குமார சம்பவம் என்னும் காப்பியத்தை இயற்றியவர் யார்?காளிதாஸ்
347. குமார சம்பவம் என்றால் என்ன?முருகன் பிறந்த கதை
348. துரியோதனின் தங்கை பெயர்?துஷாலா
349. இராமாயணத்தில் வரும் பரதனின் தாயார் யார்?கைகேயி
350. வால்மீகி ராமாயணத்தை எந்த மொழியில் எழுதினார்?சமஸ்கிருதம்
351. ”தரணி” என்றால் என்ன?பூமி
352. 1964-ல் வெளிவந்த கலைஞரின் பூம்புகார் திரைப்படம் எந்த காப்பியத்தைத் தழுவியது?சிலப்பதிகாரம்
353. உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி தமிழாகத்தான் இருக்க வேண்டும் எனக்
கூரியவர்? நோம் சாம் சுகி
354. தமிழ் மொழியில் எத்தனை ஒரெழுத்து ஒரு மொழிச் சொற்கள் உள்ளன?42
355. பணியும் குணம் கொண்டது?பெருமை
356. நீதி நெறி விளக்கத்தின் ஆசிரியர்?குமர குருபரர்
357. உடனிலை மெய் மயக்கம் பயின்று வருவது?ஒப்பம்
358. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்பதை எழுதியவர்?திருவள்ளுவர்
359. உயிர் மெய் நெடில் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை?126
360. இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு?ஐ
361. விடை வகைகள்?8
362. யாப்பெருங்கலக் காரிகையின் ஆசிரியர்?அமிர்த சாகரர்
363. நான்கு சீர்கள் கொண்ட அடி?அளவடி
364. ஓர் அடியில் நான்கு சீர்களிலும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வரத் தொடுப்பது?முற்று எதுகை
365. ஆசிரியப்பாவின் வேறு பெயர்?அகவற்பா
366. செந்தமிழ் என்பது?பண்புத் தொகை
367. மோர்க்குடம் என்பது?இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்கத் தொகை
368. வினை முற்றையோ, பெயர்ச் சொல்லையோ, வினைச் சொல்லையோ பயனிலையாகக் கொண்டு
முடிவது?முதல் வேற்றுமை
369. நீங்கல், ஒப்பு, எல்லை, ஏது என்னும் பொருளை உணர்த்தும் வேற்றுமை?ஐந்தாம் வேற்றுமை
370. சொல்லின் செல்வர் எனப் பாராட்டப் பெற்றவர்?ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை
371. தொழிற்பெயர் _________ வகைப்படும்? 3
372. கவிப்பாவிற்குரிய ஓசை?துள்ளல்
373. உமர்கய்யாம் பாடல்களைத் தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர்?கவிமணி
374. உலா, பரணி, பிள்ளைத் தமிழ் ஆகிய மூன்று வகைச் சிற்றிலக்கியங்களையும் பாடியவர்? ஒட்டக்கூத்தர்
375. அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் என்ற நூலை எழுதியவர்?கண்ணதாசன்
376. தேவாரம் பாடிய மூவர்?அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர்
377. பெண்ணடிமை தீருமட்டும் பேசுந்திருநாட்டு மண்ணடிமை தூர்ந்து வருதல் முயற்கொம்பே என முழங்கியவர்?பாரதிதாசன்
378. குறிஞ்சி நிலத்திற்குரிய பெரும்பொழுது?யாமம்
379. முல்லை நிலத்திற்குரிய பெரும்பொழுது?மாலை
380. மருதம் நிலத்திற்குரிய பெரும்பொழுது?வைகறை
381. பாலை நிலத்திற்குரிய பெரும்பொழுது?நண்பகல்
382. ”நரி கத்த, ஆந்தை பாட” – மரபு வழுவை நீக்குக?நரி ஊளையிட, ஆந்தை அலற
383. மருத நில மக்கள் பாடும் சிற்றிலக்கியம்?பள்ளு
384. திரிவேணி சங்கமம்?சிந்து, கங்கை, சரஸ்வதி
385. மந்திராலயத்தில் ஜீவசமாதி அடைந்த ஆண்மீகத் தலைவர் யார்?ஸ்ரீராகவேந்திரன்
—————————————-

01.  துணைக்கோலைக் கொண்டு துல்லியமாக அளவிட வெர்னியர் அளவியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – பியரி வெர்னியர் (பிரான்ஸ்)

02.  வெர்னியர் அளவியில் மீச்சிற்றளவு என்பது? – (முதன்மை கோல் பிரிவு – துணைக்கோல் பிரிவு) =1 மி.மீ-0.9 <>மி.மீ = 0.01 செ.மீ

03.  வெர்னியர் கோலில், துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மைக்கோலின் சுழிக்கு வலப்புறமோ அல்லது இடப்புறமோ அமைவது எனப்படும் – சுழிப்பிழை எனப்படும்

04.  வெர்னியர் அளவியில் இரண்டு தாடைகள் இணையும் போது துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மை கோலின் சுழிக்கு வலப்புறம் அமைந்தால் அப்பிழை எனப்படும் – நேர் பிழை

05.  வெர்னியர் அளவியில் இரண்டு தாடைகள் இணையும் போது துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மை கோலின் சுழிக்கு இடப்புறம் அமைந்தால் அப்பிழை எனப்படும் – எதிர் பிழை

06.  பொருளின் நீளத்தை ஒரு மி.மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு துல்லியமாக அளவிட பயன்படுவது எது? – திருகு அளவி

07.  மெல்லிய கம்பி, தாள் மற்றும் தகடு ஆகியவற்றின் தடிமனை அளவிட பயன்படுவது எது? – திருகு அளவி

08.  ஒரு நிலையான மறைக்குள் இயங்கும் திருகை சுற்றும் போது அதன் முனை முன்னோக்கி நகரும் தொலைவுக்கு நேர் தகவில் இருக்கும் – சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளுக்கு நேர் தகவில் இருக்கும்

09.  ஒரு பொருளின் நிறையை ஒரு மி.கிராம் அளவிற்க்கு துள்ளியமாக அளவிட பயன்படும் தராசு எது?- இயற்பியல் தராசு

10.  இயற்பியல் தராசில் மிக குறைந்த எடை கல் எவ்வளவு? – 10 மி. கிராம்

11.  இயற்பியல் தராசில் குறிமுள், அலைவுக்குப்பின் அளவுகோல் வந்து நிற்கும் புள்ளி எனப்படும் – நிலைப்புள்ளி எனப்படும்

12.  திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு எவ்வளவு? – 0.01 மி.மீ

13.  ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள பருப்பொருள்களின் கன அளவு அதன் எனப்படும் – நிறை எனப்படும்

14.  ஊசல் கடிகாரத்தின் தத்துவத்தை கண்டறிந்தவர் யார்? – கலிலியோ

15.  மொகஞ்சதாரோவில் இருந்த பெரிய குளம் எதனால் கட்டப்பட்டது? – செங்கற்கள் மற்றும் சுண்ணாம்பும் மணலும் சேர்ந்த கலவை

16.  மொகஞ்சதாரோவில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய கட்டிட அமைப்பு எது?- தானியக்களஞ்சியம்

17.  செல் கொள்கையை முன் மொழிந்தவர்கள் யார்? – தியோடர் ஸ்ச்வான் மற்றும் ஜேக்கப் ஸீலீடன் உயிரனங்களின் அடிப்படை அலகு எது? – செல்

18.  செல் பற்றிய படிப்பிற்க்கு என்று பெயர் – செல் அமைப்பியல் (Cytology) அல்லது செல் உயிரியல்

19.  செல்லைக் கண்டறிந்தவர் யார்? – ராபர்ட் ஹீக்

20.  செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் எது? – உட்கரு

21.  உட்கருவை கண்டறிந்தவர் யார்? – ராபர்ட் ப்ரெளன்

22.  குரோமாடின் வலை காணப்படும் இடம் எது? – உட்கரு

23.  இந்திய ரயில்வேயின் தந்தை? டல்ஹௌசி பிரபு

24.  இந்திய சர்க்கஸின் தந்தை? கீலெரி குஞ்சிக் கண்ணன்

25.  இந்திய வன மகோத்சவத்தின் தந்தை? கே.எம் முன்ஷி

26.  ஜனநாயகத்தின் தந்தை? பெரிக்ளிஸ்

27.  அட்சுக்கூடத்தின் தந்தை? கூடன்பர்க்

28.  சுற்றுலாவின் தந்தை? தாமஸ் குக்

29.  ஆசிய விளையாட்டின் தந்தை? குருதத் சுவாதி

30.  இன்டர்நெட்டின் தந்தை? விண்டேன் சர்ப்

31.  மின் அஞ்சலின் தந்தை? ரே டொமில்சன்

32.  அறுவை சிகிச்சையின் தந்தை? சுஸ்ருதர்

33.  தத்துவ சிந்தனையின் தந்தை? சாக்ரடிஸ்

34.  கணித அறிவியலின் தந்தை? பிதாகரஸ்

35.  மனோதத்துவத்தின் தந்தை? சிக்மண்ட் பிரைடு

36.  கூட்டுறவு அமைப்பின் தந்தை? இராபர்ட் ஓவன்

37.  குளோனிங்கின் தந்தை? இயான் வில்முட்

38.  பசுமைப்புரட்சியின் தந்தை? நார்மன் போர்லாக்

39.  உருது இலக்கியத்தின் தந்தை? அமீர் குஸ்ரு

40.  ஆங்கிலக் கவிதையின் தந்தை? ஜியாப்ரி சாசர்

41.  அறிவியல் நாவல்களின் தந்தை? வெர்னே

42.  தமிழ்நாடு நூலக இயக்கத்தின் தந்தை? அவினாசி மகாலிங்கம்

43.  இந்திய வெண்மைப் புரட்சியின் தந்தை? வர்க்கீஸ் குரியன்

44.  பூச்சி இனங்களில் அறிவு மிக்கது எறும்பு.

45.  உலகில் அதிக அளவில் கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் இடம், பனாமா கால்வாய்.

46.  விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பிறந்த நாடு, ஜெர்மனி.

47.  திரவத்தங்கம் என்றழைக்கப்படுவது `பெட்ரோலியம்’.

48.  தபால்தலையை (ஸ்டாம்ப்) வட்ட வடிவமாக வெளியிட்ட நாடு மலேசியா.

49.  உடலில் ரத்தம் பாயாத பகுதி கருவிழி.

50.  உலகின் மிகப்பெரிய பூங்கா கனடாவில் உள்ள `உட் பபெல்லோ நேஷனல் பார்க்’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *